Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error


ABOUT US 

  PRODUCT

BLOG
Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. All
Visit Store
Thông Tin Cơ Bản
영문명 노니 바디 클린저
모델명 노니 바디 클렌저
제품코드 P00000NH
제품계열 Natural Handmade Cosmetics
적립금 14,950VND
판매가 đ299,000
상품효능 각질관리, 등드름, 약산성
Hashtag #Body Cleanser #Acne Skin
중량 500ml

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên
Danh Sách Sản Phẩm
이름 수량 가격
노니 바디 클린저 up down 299000 (  14950)
가격(수량 : 0 (0 상품)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
리뷰쓰기 전체보기
{$*display_keyword_type_html}
고급 검색
{$*item_name}
{$*item_name}
리뷰가 없습니다
리뷰가 없습니다

 노니 바디 클렌저

(Noni Body Cleanser)

약산성 여드름 케어 노니 바디 클렌저 

감추고 싶은 몸의 여드름 ! 기능성으로 빠르게 케어하다아토피, 여드름 피부에 좋은 약재 붉나무 추출물과

보습 및 항균 효과가 뛰어난 노니 추출물 함유


풍부한 자연유래 성분으로 피부에는 순하고 

노폐물에는 강한 약산성 바디 케어 시스템을 만나보세요 ! 


 

 

1. 착한 성분 자연유래


2. 식물성 천연계면활성제 저자극 클렌징


3. pH 약산성 제품


4. 전성분 EWG 그린 등급 안심성분으로 정직하게 만들었습니다 !

eccomorning_Noni Body Cleanser


전성분 모두 EWG 그린등급


 예민한 피부도 안심하고 사용하세요 !


코코넛에서 추출한 EWG 1등급 성분

코코베타인 ( 식물성 천연계면활성제 )


 

 


부작용이 없는 안전하고 좋은 성분으로

밀도있는 거품력으로 부드러운 클렌징은 물론

보습과 영양 비타민으로 밸런스 유지에 도움을 줍니다.코코베타인

(COCO-BETAINE)


거품 생성 능력이 우수하고

반복적으로 사용하여도 피부와 모발 수분을 유지시켜 줍니다.


피부에 붙은 각질, 땀, 노폐물 등을 풍성하고 미세한 거품이 저자극으로 세정해주며

수분공급, 염증, 가려움증을 예방하는데 도움을 줍니다.

에코모닝 노니 바디클렌저만의

특별한 레시피 !


 

숍베리

(SOAP BERRY)


천연 계면활성제 숍베리는 인삼의 핵심 성분인 사포닌이 20~30배 더 많이 함유

식물성 성분으로 피부자극이 없으며, 부드럽고 풍부한 거품으로

촉촉하고 매끈한 피부를 만들어 줍니다.


숍베리 속 무수히 많은 사포닌이 물과 반응하여 거품을 생성하는 천연 계면활성제

-항염 효과 및 항균 효과가 있으며, 피부에 자극이 없고 인체에 해롭지 않습니다.


 

붉나무 잎

(NUTGALL TREE)


아토피, 여드름에 좋은 효능을 가진 약재


붉나무의 주성분인 탄닌 성분이 무좀, 항균효과, 여드름, 습진, 염증, 버짐, 가려움을 낫게하고

각종 피부 질환의 치료제로 사용됩니다.


하연 진액 '탄닌' 성분이 항염, 진정완화 시키는 작용을 하며, 독소 제거에도 도움을 줍니다.


 

노니

(NONI)


140여가지의 영양성분과 200여종의 피토케미컬이 풍부하여

항노화 효과, 면역력 강화, 피부의 보호막을 형성하는 제로닌 성분이 들어 있습니다.


비타민과 미네랄이 풍부하게 함유되어 있어, 피부를 보호하고

보습이 뛰어나며 항균/항진효과로 아토피, 피부염 등 증상 완화에 탁월합니다.

 

쉽게 건조해지고 거칠어지기 쉬운

관리하기 힘든 바디케어!


부작용 없는 착하고 안전한 수분성분으로

촉촉하고 매끄러운 피부를 만들자 !
부작용 없는 안전하고 좋은 성분

판테놀


피부에 흡수된 뒤 비타민 B5로 변하여 상처받은 피부조직을 재생시키고 활성화 시킵니다.

결합의 성질이 강하기 때문에 피부 깊숙히 속부터 수분생성을 도와주므로 보습에 큰 효과를 줍니다.

( 콜라겐 형성 / 진정효과 / 유분 억제 / 항염작용 )
수분 저장고

히알루론산


보습인자로 분자 한 개당 물 분자 80개 정도를 끌어들일 수 있는 뛰어난 저장능력을 지녔으며

피부에 수분을 저장시켜 샤워 후에도 당김없이 촉촉한 피부를 만드는데 도움을 줍니다. 
 
부드럽고 건강한 피부를 위한

가장 중요한 성분 pH밸런스

*pH 밸런스를 무너뜨리는 화학 계면활성제는 노폐물 포함, 세정력이 강해 피부를 건조하게 만듭니다.

잠깐 !
피부 밸런스를 위해 pH지수! 꼭 확인하고 구매하세요
eccomorning_Body Cleanser: " 5.2 "

 

 


eccomorning_Noni Body Cleanser

약산성 구간인 pH 5.0~6.5수치로

피부의 유수분 밸런스를 건강하게 유지시켜 줍니다. 

 


결제안내

다음과 같은 형태로 지불 할 수 있습니다.
※대금상환 (COD): 상품 수령 시, 배송 직원에게 지불 방법
※무통장 입금 (Bank Deposit):
주문이 모두 완료된 후, 아래의 은행 정보로 결제해주시길 바랍니다.

-예금주: CÔNG TY TNHH ECCOMORNING
-계좌번호: 700007877246
-지점: Shinhan Bank -호치민 푸미흥점
-내용 입력: 주문번호 / 주문자 명 / 전화번호를 입력해주시길 바랍니다.


원활한 결제 진행 및 확인을 위해
몰 내 라이브 채팅 또는 eccomorning@gmail.com으로 문의 하실 수 있습니다.
-Kakao Talk: yeonfu

배송안내

상품은 수령 지역에 따라 영업일 기준 02~07일정도 소요됩니다.

※배송비는 다음과 같습니다.

1.299,000VND이상 주문 시, 전국 무료 배송
2.299,000VND 미만 주문 시, 배송 주소에 따라 배송비가 설정됩니다.
기본 배송료: 18,000VND

추가 요금
1.7,000VND 추가 요금
-9, 12 지구, Thu Duc, Binh Tan, Binh Chanh, Nha Be, Hoc Mon, Cu Chi, Can Gio

2.17,000VND 추가 요금
-기타, 지방반품안내

※ 반품 정책

물품 수령한 날부터 2일 이내 몰 내 라이브 채팅 또는 이메일을 통해 연락 바랍니다.
eccomorning@gmail.com
-제품 상태 및 교환 조건을 확인 후, 충족된 조건에 의해 지체 없이 고객에게 통지를 하고 교환에 필요한 조치를 취합니다.

※ 조건:
-상품 수령 시 포장, 라벨 및 액세서리(상자, 추가 포장)가 손상되지 않은 상태여야 합니다.
-제품이 더럽거나, 포장에 파손 및 손상이 되어 상품 가치가 상실된 경우 교환이 불가합니다.
-상품이 잘 못 배송되어 왔거나, 악세사리 및 상품이 부족 할 경우 반품 조건에 충족되지 않습니다.
-고객이 주문하신 옵션과 다른 제품이 발송 됐을 경우 신속히 교환 처리 해드리겠습니다.
*교환 된 상품은 교환할 상품 이상의 가치를 가지고 있습니다.
더 낮은 가격으로 상품이 교환 됐을 경우 남은 금액은 환불되지 않습니다.


※ 교환 방법:
1.매장에서 직접 교환 방법 ( 라이브 채팅 및 이메일을 통해 문의 바랍니다. )
쇼룸 위치: Room No 1.04, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, St, Dist 7, HCMC, Vietnam

2.배송 서비스를 통한 교환 방법
-배송 서비스통해 배송하는 경우, 제품이 손상되지 않게 포장 후, 고객께서는 제품의 상태를 한 번더 확인하고 보내주시길 바랍니다.
배송 주소: Room No 1.04, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, St, Dist 7, HCMC, Vietnam
반품 할 상품을 수령 후, eccomorning 고객 관리 부서에서 연락을 취하겠습니다.
-교환된 제품은 조건에 충족하는지 확인 후, 5~7일 이내 배송 서비스를 통해 교환된 제품을 다시 받을 수 있습니다.

※ 주의:
-단순 고객변심으로 인한 교환의 경우 그 교환에 소요되는 왕복 배송비는 고객이 부담해야합니다.
-교환을 위한 상품 수령 기간은 10일 이내 입니다
10일 이후 상품이 도착 했을 경우, 반품이 이루어지지 않습니다.
-본 교환 규정은 상품의 표준 조건에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.
따라서 고객님은 웹사이트에서 정기적으로 정보를 업데이트 해주시길 바랍니다.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error