Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error


ABOUT US 

  PRODUCT

BLOG
Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. Trợ Giúp

Trợ Giúp

Cách tham gia

회원가입안내

이용 약관에 동의하시면 회원가입이 가능합니다.
개인정보보호 및 양식 작성에 대한 방침이 있습니다.
 
등록하면 계정을 사용하여 제품을 구매할 수 있습니다.
할인 및 기타 회원 이벤트에 참여할 수 있습니다.

Cách đặt hàng

쇼핑가이드
 1. 제품 찾기
 2. 제품 이름 검색: 왼쪽 모서리에 있는 검색 창을 이용하여, 제품을 찾을 수 있습니다.
 3. 장바구니에 구매할 제품 추가
 4. 구매할 제품에 대한 이미지, 수량, 색상 등을 선택 하신 뒤, 장바구니에 넣을 수 있습니다.
 5. 장바구니에 있는 제품 리스트를 확인하신 후, 장바구니에 있는 제품 모두 구매하고자 하시는 고객께서는 결제하기, 장바구니 내 몇가지 상품만 구매원하시는 고객께서는 원하는 상품을 체크해주시길 바랍니다.
 6. 쇼핑을 계속 원하시는 고객께서는 오른쪽 “쇼핑 계속하기”를 누르시고, 확인이 완료되신 고객께서는 결제하기 버튼을 눌러주시길 바랍니다.
*재고가 있는 품목을 더 이상 구매할 수 없는 경우, 품절 메세지가 표시되어, 구매하실 수 없습니다.
 1. 주문
 2. 주문하시려는 제품을 한번 더 확인해 주시길 바랍니다.
 3. 성명, 이메일, 전화번호, 주소를 포함한 배송에 필요한 정보를 정확히 기입해 주시길 바랍니다.
*비 회원이신 고객께서는 비밀번호 설정도 부탁드립니다.
 • 할인 코드가 있는 경우, 코드 입력 후, 비용에 대한 할인 혜택을 받으시길 바랍니다.
 • 원하시는 결제 방법을 선택하시고, 관련 정책을 충분히 읽어 보신 후 동의에 체크해주시고, 주문 진행 해주시길 바랍니다.
 
몰 내 라이브 채팅 또는 eccomorning@gmail.com으로 문의 하실 수 있습니다.
-Kakao Talk: yeonfu

Thanh Toán

다음과 같은 형태로 지불 할 수 있습니다.
※대금상환 (COD): 상품 수령 시, 배송 직원에게 지불 방법
※무통장 입금 (Bank Deposit):
주문이 모두 완료된 후, 아래의 은행 정보로 결제해주시길 바랍니다.

-예금주: CÔNG TY TNHH ECCOMORNING
-계좌번호: 700007877246
-지점: Shinhan Bank -호치민 푸미흥점
-내용 입력: 주문번호 / 주문자 명 / 전화번호를 입력해주시길 바랍니다.


원활한 결제 진행 및 확인을 위해
몰 내 라이브 채팅 또는 eccomorning@gmail.com으로 문의 하실 수 있습니다.
-Kakao Talk: yeonfu
 • 상품은 수령 지역에 따라 영업일 기준 02~07일정도 소요됩니다.

  ※배송비는 다음과 같습니다.

  1.299,000VND이상 주문 시, 전국 무료 배송
  2.299,000VND 미만 주문 시, 배송 주소에 따라 배송비가 설정됩니다.
  기본 배송료: 18,000VND

  추가 요금
  1.7,000VND 추가 요금
  -9, 12 지구, Thu Duc, Binh Tan, Binh Chanh, Nha Be, Hoc Mon, Cu Chi, Can Gio

  2.17,000VND 추가 요금
  -기타, 지방Đổi Trả

※ 반품 정책

물품 수령한 날부터 2일 이내 몰 내 라이브 채팅 또는 이메일을 통해 연락 바랍니다.
eccomorning@gmail.com
-제품 상태 및 교환 조건을 확인 후, 충족된 조건에 의해 지체 없이 고객에게 통지를 하고 교환에 필요한 조치를 취합니다.

※ 조건:
-상품 수령 시 포장, 라벨 및 액세서리(상자, 추가 포장)가 손상되지 않은 상태여야 합니다.
-제품이 더럽거나, 포장에 파손 및 손상이 되어 상품 가치가 상실된 경우 교환이 불가합니다.
-상품이 잘 못 배송되어 왔거나, 악세사리 및 상품이 부족 할 경우 반품 조건에 충족되지 않습니다.
-고객이 주문하신 옵션과 다른 제품이 발송 됐을 경우 신속히 교환 처리 해드리겠습니다.
*교환 된 상품은 교환할 상품 이상의 가치를 가지고 있습니다.
더 낮은 가격으로 상품이 교환 됐을 경우 남은 금액은 환불되지 않습니다.


※ 교환 방법:
1.매장에서 직접 교환 방법 ( 라이브 채팅 및 이메일을 통해 문의 바랍니다. )
쇼룸 위치: Room No 1.04, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, St, Dist 7, HCMC, Vietnam

2.배송 서비스를 통한 교환 방법
-배송 서비스통해 배송하는 경우, 제품이 손상되지 않게 포장 후, 고객께서는 제품의 상태를 한 번더 확인하고 보내주시길 바랍니다.
배송 주소: Room No 1.04, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, St, Dist 7, HCMC, Vietnam
반품 할 상품을 수령 후, eccomorning 고객 관리 부서에서 연락을 취하겠습니다.
-교환된 제품은 조건에 충족하는지 확인 후, 5~7일 이내 배송 서비스를 통해 교환된 제품을 다시 받을 수 있습니다.

※ 주의:
-단순 고객변심으로 인한 교환의 경우 그 교환에 소요되는 왕복 배송비는 고객이 부담해야합니다.
-교환을 위한 상품 수령 기간은 10일 이내 입니다
10일 이후 상품이 도착 했을 경우, 반품이 이루어지지 않습니다.
-본 교환 규정은 상품의 표준 조건에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.
따라서 고객님은 웹사이트에서 정기적으로 정보를 업데이트 해주시길 바랍니다.

Chính Sách Thành Viên

물품 수령한 날부터 2일 이내 몰 내 라이브 채팅 또는 이메일을 통해 연락 바랍니다.
eccomorning@gmail.com
 • 제품 상태 및 교환 조건을 확인 후, 충족된 조건에 의해 지체 없이 고객에게 통지를 하고 교환에 필요한 조치를 취합니다.
※ 조건:
 • 상품 수령 시 포장, 라벨 및 액세서리(상자, 추가 포장)가 손상되지 않은 상태여야 합니다.
 • 제품이 더럽거나, 포장에 파손 및 손상이 되어 상품 가치가 상실된 경우 교환이 불가합니다. 
 • 상품이 잘 못 배송되어 왔거나, 악세사리 및 상품이 부족 할 경우 반품 조건에 충족되지 않습니다.
 • 고객이 주문하신 옵션과 다른 제품이 발송 됐을 경우 신속히 교환 처리 해드리겠습니다.
*교환 된 상품은 교환할 상품 이상의 가치를 가지고 있습니다.
더 낮은 가격으로 상품이 교환 됐을 경우 남은 금액은 환불되지 않습니다.

Khác

쇼핑몰 회원으로 등록이 되면 포인트를 적립하고 제품 구매 시 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.
 1. ECCOPOINT 적립
교환 포인트 가치: 01point = 01VND
 • 적립된 포인트는 현금으로 교환하거나 다른 회원에서 양도 할 수 없습니다.
 • 최종 구매일로부터 12개월간 본 약관에 의한 정상적인 거래 실적이 없는 경우 적립된 포인트는 자동삭제 됩니다.
 • 삭제된 포인트는 복구가 불가능합니다.
 • 포인트는 적립된 포인트 내에서 자유롭게 사용 가능합니다.
 • 일부 프로모션 진행에 있어 해당 프로모션 안내 사항에 포인트 사용이 제한될 수 있다고 사전에 서면 또는 몰 온라인 페이지 공시 등의 방법으로 안내하는 경우 그와 같은 일부 프로모션 진행 시 포인트 사용이 제한될 수 있습니다.
 • 포인트는 제품 구매 시 현금 또는 신용카드 등과 합산하여 결제할 수 있을 뿐이며, 포인트에 대한 현금 지급은 불가합니다.
 
포인트 유형
적립된 포인트를 사용하여 결제하거나 다음 거래 청구서에 직접 공제 할 수 있습니다.
포인트 적립방법
 • 포인트가 있는 제품 구매: 각 제품의 점수가 해당제품 라인 아래에 표시됩니다.
 • 프로모션 기간 내 주문 시, 적용된 프로모션에 따른 포인트가 적립됩니다.
 
 1. 그 외 회원일 경우의 인센티브
 2. 생일 달에 특별한 드리는 최대 49% 할인혜택
일정 유효기간 안에 사용하셔야 혜택이 적용 됩니다.
다른 프로모션과 함께 적용할 수 없습니다.
 
*회원 전용 특가로 몇몇 제품을 특별한 가격으로 구매 할 수 있습니다.
*무료로 신제품을 경험할 수 있는 우선권이 있습니다.
 
 1. 기타
 2. 계정의 생년월일을 올바르게 입력해야 혜택을 누리실 수 있습니다.
 3. 당사는 단독 재량으로 회원의 조건, 규칙, 이익 및 조건을 수정하거나 종료할 수 있습니다.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error